• Aktuellt
  • Reparation & Underhåll

    Huvudregeln är att Du som medlem svarar för reparation och underhåll av det inre i Din lägenhet. Föreningen svarar för det gemensamma, till exempel rörstammar, trapphus, källare och vind, liksom fasader och yttertak. Stadgarna innehåller närmare regler om gränsdragningen. Se 27 § i stadgarna. Inom ramen för stadgarna kan Du göra ändringar i lägenheten. Om Du tänker reparera eller renovera lägenheten kan det vara lämpligt att först kontrollera med styrelsen om tillstånd av denna behövs. Vissa ombyggnadsarbeten kan för övrigt kräva bygglov eller bygganmälan.