• Aktuellt
  • Parkering

    Parkeringsmöjligheter inom föreningens område är goda. Sålunda finns 46 st. kallgarage med eldrivna fjärrmanövrerade portar. Vidare finns 15 carportplatser varav 10 bakom låsbara grindar. Därutöver finns ett 60-tal parkeringsplatser.

    I samtliga garage och carportar samt på flertalet p-platser finns eluttag för motorvärmare.

    Upplåtelse

    Samfällighetsföreningen Bolmen ansvarar för upplåtelser av garage, carportar och p-platser.