• Aktuellt
  • Stadgar

    Bostadsrättsföreningens verksamhet styrs huvudsakligen av föreningens stadgar samt lagen om bostadsrättsföreningar.

    Nedan via länk redovisas föreningens stadgar som efter revideringar antogs 2018-10-01


    Stadgar för Bostadsrättsföreningen Orrsjön.