• Aktuellt
 • Lägenheter

  Lägenheter

  I föreningens sex hus finns sammanlagt 79 st. bostadslägenheter. Av dessa är 34 st. 2 rum o kök, 21 st. tre rum o kök och 24 st. 4 rum o kök.. Alla lägenheter utom de i markplan har balkong. Lägenheterna i markplan har i stället plattbelagd uteplats. Fyrorna är på ca 102 kvm treorna på ca 85 kvm och tvåorna på ca 65 kvm Smärre avvikelser förekommer. Den totala boytan är 6459 kvm.

  Angående planlösningar se Planlösningar.

  Till varje lägenhet hör ett låsbart förråd omgärdat av nät. Förråden är belägna antingen i husets lägsta eller översta plan. Hiss finns i varje trappuppgång.

  Månadsavgifterna till föreningen varierar beroende på andelstal. I avgifterna ingår bl.a. kostnad för värme och VA. Däremot har varje medlem eget abonnemang avseende sin egen elförbrukning.

  Lägenhetsnummer

  Enligt lag om lägenhetsregister ska varje lägenhet ha ett nummer. Det registret är i första hand avsett att utgöra grund för folkbokföring och för framtagning av statistik om hushåll och bostäder.

  Våra lägenhetsnummer finns angivna i anslutning till namntavlan i respektive entré. Lägenhetsregistrets nummer utgör lägenheternas identitet i lägenhetsregistret vilka kommer att föras in i folkbokföringsregistret. I lägenhetsregistret är det alltså dessa nummer med sina tillhörande adresser som ska användas, exempelvis Storgatan 1, lägenhet 1203, Gävle. Enbart lägenhetsregistrets nummer ger inte lägenheten en unik identitet.

  Lägenhetsregistret ska inte förväxlas med den lägenhetsförteckning som en bostadsrättsförening är skyldig att föra.

  I Brf Orrsjöns interna lägenhetsförteckning har varje lägenhet en beteckning som består av fyra siffror där

  Denna lägenhetsförteckning används vid överlåtelser, pantsättningar, avgiftshanteringar och i andra sammanhang där behov finns att markera en specifik lägenhet.
  Om den inledande siffran 1 i sistnämnda nummer tas bort får man det nummer som står ovanför varje lägenhets entrédörr. Detta tresiffriga nummer används vid bokning av tvättstugan.

  Säkringar

  Säkringar (proppar) finns i hallen till Din lägenhet. I husets entré (alternativt i souterrängplanet)finns utrymmet för huvudsäkringen till Din lägenhet samt mätaren för Din elförbrukning. Dörrarna öppnas med lägenhetsnyckeln. För Din egen säkerhet kan det vara lämpligt att Du låter installera en jordfelsbrytare i anslutning till proppskåpet i Din hall.