• Aktuellt
 • Aktuellt

  Område

  Bostadsrättsföreningen Orrsjön

  Aktuellt

  Kommande underhållsarbete Som bekant skall vi nu till våren låta utvändigt ommåla fönster och balkongdörrar. Uppdraget att utföra detta arbete har vi lämnat till måleriföretaget Sandå Sörmland AB. Företaget meddelar att man, om väderleken så tillåter, kommer att påbörja arbetet strax efter påskhelgen. Allt målningsarbete måste ske inifrån respektive lägenhet och lägenhetsförråd med fönster.. För att ge målaren fritt svängrum för sitt arbete måste gardiner, blommor o.dyl. avlägsnas från fönstret. Vidare måste det framför fönstret finnas en fri arbetsyta om 1½ – 2 meter. Målaren kommer att täcka möbler och golv med plast. Vi återkommer senare med en mer detaljerad tidsplan när arbetet beräknas ta sin början i just ert hus. Detta omfattande underhållsarbete har tillkommit för att fortsatt upprätthålla en hög standard på våra hus, vilket torde vara till glädje för oss alla. Vi har full förståelse för att alla boende kommer att drabbas av olägenheter och problem under tiden som arbetet pågår. Om ni/du redan nu vet om någon bortovaro under våren – försommaren är det bra om vi får kännedom om detta så snart som möjligt. Under vecka 15 räknar vi med att Sandå kan lämna något mer konkreta uppgifter inför starten av arbetet. Kontakta någon av oss om du tycker att något är oklart: Sune tel 070-5750197, Vidar tel 070-3399194 eller Leif tel 070-8323924.

  Måleriföretaget Sandå AB meddelar att de planerar att påbörja sitt uppdrag under senare delen av v18 - början v19 (under förutsättning att inget ytterligare bakslag med väderleken inträffar). Arbetet kommer att starta i hus F och fortlöper därefter i baklänges bokstavsordning. Man beräknar att behöva c:a tre arbetsdagar för att slutföra arbetet i respektive lägenhet. Under denna tid MÅSTE måleripersonalen kontinuerligt ha tillträde till lägenheten, dvs om du inte är hemma kommer måleripersonalen, med hjälp av huvudnyckel ges tillträde till din lägenhet. För förvaring av arbetsmaterial kommer Sandå att disponera c:a två kvm golvyta i cykelrummet till det hus där arbete pågår. Vidare får deras personal använda föreningslokalen i F-huset för måltider och för toalettbesök. Senare kommer lokalen i C-huset att användas på motsvarande sätt. I nästa vecka återkommer Sandå med mera exakt tidplan och turordning för den allra närmaste tiden.

  NU ÄR DET DAX! På onsdag, den 3 maj, påbörjar Sandå sitt målningsarbete. Man börjar med två våningsplan i hus F. Berörda lägenhetsinnehavare fick besked i slutet av veckan som gick. Måleripersonalen kommer fortsättningsvis att kontakta boende i den takt de bedömer att tillträde till nya lägenheter erfordras. När arbetet i hus F är slutfört kommer man att göra ett temporärt uppehåll dels för att bedöma erhållna erfarenheter och synpunkter, dels för att vi får göra en besiktning av utföra arbeten. Arbetet kommer därefter att fortsätta till hus E och sedan till övriga hus i fallande bokstavsordning.

  Informerare

  Styrelsen