• Aktuellt
 • Samfällighetsföreningen Bolmen

  Uppgift

  Samfällighetsföreningen Bolmen har som uppgift att förvalta en gemensamhetsanläggning som omfattar det stora markområde (26 000 kvm) som omger de hus som tillhör de båda bostadsrättsföreningarna Orrsjön och Bolmörten 3 (radhusen vid Tegelvägen). Gemensamhetsanläggningen består därmed av vägar, grönområden, garage, carportar, parkeringsplatser, väg-och parkbelysning centralantenn för radio och TV, dag -och spillvattenledningar, brygga med båtar, grillplats, lekplats mm.

  Bolmen svarar för upplåtelser av garage, carportar och p-platser till bostadsrättsföreningarnas medlemmar.

  För sina huvudsakliga uppgifter främst gräsklippning och snöröjning anlitar Bolmen entreprenörer samt frivilliga krafter (medlemmar i bostadsrättsföreningarna).
  Bostadsrättsföreningarnas medlemmar bidrar med många frivilliga arbetstimmar.

  Bolmen har träffat avtal med Förvaltnings AB Graden, Katrineholm om ekonomisk förvaltning gällande samfällighetsföreningens ansvarsområde.

  Medlemmar

  Samfällighetsföreningen Bolmens medlemmar är de två bostadsrättsföreningarna Orrsjön och Bolmörten 3. Således är inte bostadsrättshavarna medlemmar i samfällighetsföreningen.

  Styrelse

  Bolmen har en egen styrelse. Ledamöter utses på respektive bostadsrättsförenings årsstämma. Bolmen har även egen årsstämma. Till den stämman utser bostadsrättsföreningarnas stämmor representanter att besluta om Bolmens förvaltning.

  Styrelsen består sedan årsstämman 2019 av följande personer:

  Namn Ställning Adress Telefon
  Tage Persson Ordförande Orrögatan 8 C 070-6473417
  Tord Carlsson Sekreterare Orrögatan 8 B 073-0609463
  Erik Johansson Ledamot Orrögatan 8 A 070-2781672
  Eva Astmark Andersson Suppleant Orrögatan 8 C 070-4914570
  Antti Kemppainen Suppleant Orrögatan 8 F 073-0268177
  Marianne Rabb Suppleant Tegelvägen 7 D

  Ekonomi

  För sina utgifter får Bolmen årligen driftbidrag från bostadsrättsföreningarna. I övrigt får föreningen intäkter från upplåtelserna av garage, carportar och p-platser.