• Aktuellt
 • Historik

  Tillkomst

  Bostadsrättsföreningen Orrsjöns sex hus med adress Orrögatan 8 A – F är belägna på det tidigare lasarettsområdet invid sjön Orrhammaren ca 700m från Flens centrum. I början av 1900-talet var Flens lasarett på väg att bli ett centrum för sjukvården för länets västra och centrala delar. Den utvecklingen hejdades genom tillkomsten av Kullbergska sjukhuset i Katrineholm där den fortsatta utbyggnaden, enligt landstingets beslut, i stället skulle ske. Under 1960-talet lades lasarettet i Flen ned. Byggnaderna stod tomma ganska länge innan de började användas som flyktingförläggning tills den verksamheten flyttades till Jättuna. AB Katrineholms Husbyggen förvärvade det tidigare lasarettsområdet i slutet av 1980-talet, rev byggnaderna, uppförde de nuvarande sex punkthusen och bildade två bostadsrättsföreningar. Husen D, E och F bildade bostadsrättsföreningen Bolmörten 1 och husen A, B och C bildade bostadsrättsföreningen Bolmörten 2.

  Fastighetskris

  Som bekant drabbades Sverige av en fastighetskris i skiftet mellan 1980 – 1990-talet. Krisen medförde stora problem för många bostadsrättsföreningar så även för Bolmörten 1 som tvingades gå i konkurs. Även Bolmörten 2 fick problem bl.a. med tomma lägenheter men lyckades ändå klara sig igenom krisperioden.

  Rekonstruktion

  Det efter krisen ändrade ränteläget medförde möjligheter att med hjälp av bank genomföra en rekonstruktion. Den innebar att Bolmörten 2 förvärvade de tre punkthusen som ingick i Bolmörten 1 och allt ombildades år 1999 till en ny bostadsrättsförening nämligen nuvarande Bostadsrättsföreningen Orrsjön. Brf Orrsjön har efter rekonstruktionen haft en stabil ekonomi.