• Aktuellt
  • Försäkringar

    Fastigheterna är genom föreningen fullvärdeförsäkrade hos Länsförsäkringar. Försäkringen omfattar skador på fastigheterna förorsakade av till exempel utströmmande vatten, brand och inbrott. Kollektivt bostadsrättstillägg för boende ingår vilket innebär att Du inte behöver ha något bostadsrättstillägg i Din hemförsäkring.