• Aktuellt
  • Sophantering & Källsortering

    Sopkärl för brännbara hushållssopor finns i hus B och E. Dörrarna är olåsta. Även matavfall som är placerat i därför avsedda gröna påsar läggs i samma sopkärl.

    I hus A och D finns rum för källsortering omfattande tidningar, kartonger, plast, metall, glas (färgat resp. ofärgat) batterier och lampor. Även dörrarna till källsorteringen är olåsta.

    Grovsopor får de boende själva forsla till kommunens återvinningscentral.