• Aktuellt
 • Område

  Brf Orrsjöns sex bostadshus och Brf Bolmörten 3 (4 st radhuslängor) ligger på det stora markområde (26 000 kvm) där Flens lasarett tidigare låg. Brf Orrsjöns hus ligger tre och tre med mellanliggande innergårdar och sittplatser. På området finns garage, carportar och p-platser, vägar och stora grönytor med planteringar. Vid sjön finns lekplats, boulebana, badplats med brygga, sittplatser och murad grill. Tre roddbåtar och bryggbåt med motor med möjlighet att nyttja efter bokning ligger vid bryggan.

  Hela det yttre området förvaltas av Samfällighetsföreningen Bolmen.

  Bildbeskrivning.

  Bildbeskrivning.

  Bildbeskrivning.

  Bildbeskrivning.

  Bildbeskrivning.